Zásady ochrany osobních údajů

Uživatel souhlasí s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje, které získal provozovatel v souvislosti s uzavřením smlouvy a plněním služeb byly provozovatelem zpracovávány a uchovávány v  souladu s všeobecnými obchodními podmínkami a se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů. Provozovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje pro účely uzavření a plnění smlouvy a vedení evidence uživatelů a uživatelských účtů. Uživatel dále registrací na serveru uděluje provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely nabízení produktů a služeb a pro marketingové a obchodní účely. Uživatel je oprávněn kdykoli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely odvolat, a to písemným oznámením doručeným provozovateli. Provozovatel zpracovává zejména následující osobní údaje: e-mailovou adresu, datum narození, přezdívku, bydliště, výšku, váhu, vzdělání, zaměstnání, osobní stav, barvu očí a vlasů, velikost poprsí, zadku, penisu, životní styl, zájmy a oblíbené sexuální praktiky. Provozovatel zajišťuje ochranu osobních dat v  souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Uživatel se zavazuje zajistit, aby jeho uživatelské jméno a heslo nebylo zpřístupněno třetím stranám. Provozovatel shromažďuje, zpracovává, uchovává a zajišťuje ochranu osobních údajů uživatelů bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů zakódováním certifikáty SSL (Secure Socket Layer). Provozovatel zajišťuje, aby osobní údaje uživatelů byly chráněny před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány v elektronické podobě. Uživatel výslovně souhlasí s tím, aby provozovatel zpracovával jeho osobní údaje od okamžiku jeho registrace do uplynutí 5 let od ukončení registrace uživatele na serveru (zrušení účtu uživatele), tento souhlas může být uživatelem kdykoliv odvolán, a to formou doporučeného dopisu adresovaného na adresu provozovatele. Provozovatel neodpovídá za zneužití osobních údajů nebo jiných údajů či fotografií, které uživatel dobrovolně uveřejnil na svém uživatelském profilu. Uživatel bere na vědomí, že část informací uveřejněných na uživatelském profilu je veřejná. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 1. 8. 2016