Prohlášení o ochraně osobních údajů

Provozovatel se jako správce osobních údajů, které mu budou na základě smlouvy s klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Provozovatel jako správce osobní údaje shromažďuje a zpracovává, pokud mu údaje uživatel poskytnete v rámci registrace na webových stránkách WWW.SEXPOINT.EU. Správce je na základě souhlasu uživatele oprávněn ke shromažďování, používání a zpracování osobních údajů. Právním základem pro zpracování osobních údajů subjektu údajů – je souhlas se zpracováním osobních údajů subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

Jméno a kontaktní údaje správce:
ANTIGONA s.r.o., se sídlem Mezírka 775/1, 602 00 Brno, IČO: 46970924
kontakt: https://www.sexpoint.eu/homepage/support nebo info@sexpoint.eu


 1. Zpracovávané osobní údaje

  Osobní údaje jsou všechny informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“). Správce rozlišuje mezi osobními údaji v případě bezplatného členství a prémiového členství. Osobní údaje uživatelů jsou shromažďovány a zpracovávány pouze automatizovaně za použití výpočetní techniky.

  Bezplatné profily

  Provozovatel jako správce shromažďuje a zpracovává tyto osobní údaje u bezplatného členství:
  E-mailová adresa, přezdívka, heslo, IP adresa, pohlaví, datum narození, stav, charakterové vlastnosti, záliby, barva očí a vlasů, postava, povolání, vzdělání, sexuální záliby, velikost poprsí, zadku, penisu, životní styl, město, obec, PSČ, fotografie, zákaznické ID, zprávy, datum první registrace, aktivita na webových stránkách, druh přístupu (PC, mobilní telefon, tablet), datum a čas přístupu

  Profily s prémiovým členstvím

  Dále provozovatel shromažďujeme mimo výše uvedené navíc tyto údaje:
  Bydliště, křestní jméno a příjmení, telefonní číslo a platební údaje (bankovní účet a další).


 2. Účel zpracování osobních údajů

  Osobní údaje uživatelů provozovatel zpracovává k následujícím účelům:

  • poskytování služeb seznamky, zákaznického servisu, vedení evidence uživatelů a uživatelských účtů
  • provádění a správa obchodního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem (platby členství)
  • informace o novinkách a zasílání newsletteru.

 3. Příjemci osobních údajů

  Osobní údaje není provozovatel oprávněn předat třetí osobám mimo orgánů státní správy, pokud je to právně přípustné nebo pokud je to nutné pro poskytnutí služby a dále níže uvedeným subjektům:

  • StaMPi spol. s r.o., se sídlem Pelhřimov, Na Škvárovně 773, PSČ 39301, IČO: 26043076 - technické zajištění provozu webu, hosting, vývoj software, grafika webu
  • Zaměstnanci provozovatele
  • Poskytovatel platebních služeb, banka zúčtovávající platbu
  • Spolupracujícím partnerům v oblasti marketingu, analýzy chování uživatelů a rozesílání newsletterů
  • Účetní firma provozovatele

 4. Lhůta pro uchovávání údajů

  Osobní údaje budou vymazány, jakmile nejsou nutné pro plnění účelu jejich ukládání, ledaže výmazu brání zákonné povinnosti uchovávání záznamů (např. daňově a právní povinnosti uchovávání záznamů).


 5. Bezpečnost údajů

  Provozovatel učinil veškerá technická a organizační bezpečnostní opatření, aby osobní údaje, které shromažďuje a zpracovává, chránil před manipulacemi, ztrátou, zničením a přístupem neoprávněných osob. Provozovatel shromažďuje, zpracovává, uchovává a zajišťuje ochranu osobních údajů uživatelů bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů zakódováním certifikáty SSL (Secure Socket Layer).


 6. Práva subjektů údajů

  • Právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu
  • Provozovatel je povinen písemně na žádost uživatele sdělit v souladu s platnými právními předpisy, zda a které osobní údaje zaznamenává. Uživatel má právo své údaje na svém uživatelském účtu spravovat, změnit je nebo vymazat. Nesprávné informace může opravit sám uživatel či na jeho žádost opravit provozovatel.
  • Právo na výmaz
  • Dále má uživatel právo na výmaz svých osobních údajů požadovat tehdy, pokud tomu nebrání zákonné povinnosti uchovávání záznamů. Údaje budou vymazány, pokud již nejsou potřeba pro účel, pro nějž jsou tyto údaje shromažďovány a zpracovávány (pokud uživatel odvolá svůj udělený souhlas a neexistuje žádný jiný právní základ pro dalších zpracování údajů). Údaje budou dále vymazány, pokud jste podali proti zpracování námitku a neexistují žádný oprávněný zájem pro zpracování.
  • Právo na omezení zpracování a vznést námitku
  • Uživatel má právo, aby provozovatel v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má uživatel právo kdykoli vznést námitku. Zpracování osobních údajů může uživatel také odmítnout.Právo na přenositelnost
  • Právo na přenositelnost údajů dává uživateli možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou. Uživatel má dále, pokud se zpracováním svých osobních údajů souhlasil, kdykoliv s účinností do budoucna svůj souhlas odvolat. V případě odvolání souhlasu již provozovatel nemůže zákazníkovi poskytovat žádné služby.

  Výše uvedené práva může uživatel uplatnit písemně prostřednictvím žádosti zaslané na zákaznickou podporu provozovatele zde: https://www.sexpoint.eu/homepage/support nebo e-mail info@sexpoint.eu.

  Vaše osobní údaje předáváte provozovateli dobrovolně, avšak tyto údaje jsou nutné pro uzavření smlouvy, pokud uživatel údaje provozovateli nechcete sdělit, nedojde ke vzniku smlouvy. Poskytnutí údajů uživatelem je tedy nutné pro uzavření smlouvy.
  Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

  JUDr. Igor Andrýsek, advokát, kontakt email: a.igor@seznam.cz

  Uživatel má právo u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů podat v souvislosti se zpracováním osobních údajů stížnost.

  Dozorový úřad pro ochranu osobních údajů je:
  Úřad pro ochranu osobních údajů
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Praha 7

  https://www.uoou.cz


 7. Obchodní sdělení

  Registrace uživatele vyžaduje přezdívku a e-mailovou adresu. Pro kontrolu, zda přihlášení provádí skutečně vlastník e-mailové adresy, je používána metoda tzv. „double-opt-inu“. Za tím účelem jsou zaznamenány objednávka newsletteru, zaslání potvrzujícího e-mailu a doručení odpovědi na potvrzující e-mail. Údaje jsou používány výlučně pro zasílání newsletteru. Uživatel může souhlas se zaznamenáváním údajů a jejich používání pro rozesílání newsletterů může kdykoliv odvolat. Příslušný odkaz je na konci každého newsletteru. Uživatel může kdykoliv newsletter odhlásit také zasláním zprávy na podporu.


 8. Pseudonymizované nebo anonymizované profily užívání

  Provozovatel nechává provádět analýzy o chování uživatelů v rámci užívání služby a vytváří za tímto účelem anonymizované nebo pseudonymizované profily užívání. Vyhodnocování profilů užívání neprobíhá ve vztahu ke konkrétním osobám, nýbrž anonymizovaně, resp. pseudonomizovaně. Analýza slouží pro zlepšení služby.


 9. Google Analytics, Cookies

  Provozovatel dále využívá Google Analytics - nástroj od společnosti Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA, který analyzuje chování uživatelů a umožňuje provozovateli získávat statistická data o uživatelích. Získaná data provozovatel nesdílí, jsou určená výhradně pro jeho potřebu a zkvalitňování služeb. Google Analytics používá tzv. „cookies“, tedy textové soubory, které jsou ukládány na počítači zákazníka a umožňují analyzovat chování zákazníka na webových stránkách. Informacevytvořené souborem cookie o používání těchto webových stránek. Google používá tyto informace k tomu, aby vyhodnocoval chování zákazníka na webových stránkách, pro sestavování analýz o aktivitách webových stránek pro provozovatele webových stránek a pro poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu. Uživatel může cookies zablokovat pomocí nastavení ve svém prohlížeči, který umožňuje odmítnout jejich nastavení, pokud však bude používat nastavení prohlížeče pro zablokování cookies, nebude mít přístup ke stránkám pro přihlášené uživatele . Používáním těchto webových stránek zákazník vyslovuje svůj souhlas se zpracováním shromážděných údajů společností Google výše popsaným způsobem a k výše uvedenému účelu.

  Provozovatel serveru SEXPOINT.EU používá při poskytování služeb tzv. „cookies“. Pokud se uživatel zaregistruje na stránkách, souhlasí s používáním souborů cookies.Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se časově omezeně uloží v pracovní paměti nebo na pevném disku počítače, mobilu nebo do jiného zařízení uživatele, následně, při každé další návštěvě serveru, se soubory cookies zasílají zpět na původní webovou stránku nebo na jinou stránku, která cookies rozpozná. Provozovatel pomocí cookies personalizuje obsah a reklamy a provádí analýzu návštěvnosti. Cookies jsou nezbytné k bezchybnému fungování stránek a je nutné, aby měl uživatel cookies v prohlížeči zapnuté. Cookies se nepoužívají k tomu, aby do počítače uživatele zavedly viry. Provozovatel používá dočasné cookies, partnerské a affiliate cookies a trvalé cookies.


  Platné a účinné od 25.5.2018